บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
A PLUS E DESIGN & CONSULTANT CO., LTD.

เลขที่ 244/3 ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 662 938 6338 โทรสาร 662 938 8313
http://www.aedc.co.th E-mail aedc@aedc.co.th
 
ประเภทกิจการ Scope of Service
 • สำนักงานออกแบบ
  งานสถาปัตยกรรม, วางผังโครงการ, งานวิศวกรรมโครงสร้าง, งานวิศวกรรมระบบอาคาร (ไฟฟ้า – สัญญาณ, สุขาภิบาล – ดับเพลิง, ปรับอากาศ – เครื่องกลอาคาร), งานตกแต่งภายใน, เฟอร์นิเจอร์, กราฟฟิก, งานภูมิสถาปัตย์


 • สำนักงานที่ปรึกษา
  งานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโครงสร้าง, งานวิศวกรรมระบบอาคาร, งานตกแต่งภายใน, งานภูมิ สถาปัตย์, ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ, บริหารงานก่อสร้างโครงการ, งานตรวจสอบอาคาร


 • ออกแบบและก่อสร้างครบวงจร
  งานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโครงสร้าง, งานวิศวกรรมระบบอาคาร, งานตกแต่งภายใน, งานภูมิ สถาปัตย์
 • Design
  Architectural design, project site planning, Structural and Civil engineering, Interior design and land scape design


 • Consultant
  Architectural design, structural engineering, Interior design, land scape design, feasibility and project management, building inspection


 • Turn Key
  Architectural design, structural engineering, Interior design, land scape design


   
   

    DESIGN CONSULTANT INTERIOR Building Inspection
  บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  เลขที่ 244/3 ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 662 938 6338 โทรสาร 662 938 8313 http://www.aedc.co.th E-mail aedc@aedc.co.th